Projekt schroniska górskiego Lubań

Konkurs na projekt modelowego schroniska górskiego na Lubaniu – pierwsza nagroda. Zamawiający: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze / Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Autorzy projektu: Sławomir Janas Pracownia ES-JOT, Bartosz Pionka Pracownia Architektoniczna, Architekt Michał Włoskowicz Uzasadnienie przyznania pierwszej nagrody: „Pierwszą nagrodę przyznano za propozycję odwołania się do archetypu górskiego schronienia. Zaproponowana forma przenosi tradycję […]

Projekt schroniska górskiego
Czytaj więcej

Projekt rozbudowy stacji Gubałówka

Koncepcja rozbudowy górnej stacji kolei linowo – terenowej na Gubałówkę. Projekt zakłada powiększenie istniejącego budynku o część usługową. Dodatkowa powierzchnia użytkowa: 755 m2. Autorzy projektu: Bartosz Pionka, Michał Włoskowicz. Współpraca: Magdalena Kus, Agnieszka Ziemska. Data: 2019 r. Perspektywa z poziomu wejścia do stacji (plac górny). Elewacja frontowa od strony ulicy Droga Zubka. Elewacja od strony […]

Projekt rozbudowy stacji
Czytaj więcej

Projekt parkingu Katowice

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach. Naszym zdaniem projektowany budynek nie powinien stanowić konkurencji dla sąsiedniej zabudowy, a jedynie uzupełniać kompozycję Strefy Kultury oraz domykać przestrzeń Placu Wojciech Kilara. Na podstawie tych założeń powstał projekt budynku wpisanego w powyższy kontekst. Główne założenia projektowe: – minimalna wysokość budynku (3 kondygnacje), […]

Projekt parkingu
Czytaj więcej

Dom jednorodzinny

Projekt przedstawia modelowy dom jednorodzinny w czterech typach: dom wiejski, wolnostojący, w zabudowie szeregowej oraz bliźniaczej. Zaproponowano architekturę w formie zwartych prostopadłościanów o zróżnicowanych proporcjach wynikających z typów oraz charakteru zabudowy. Na terenie wiejskim zaproponowano dom nawiązujący do lokalnych tradycji. Poszczególne typy budynków posiadają wspólną cechę w postaci ‘ramy’, która wypełniana jest modułowymi elementami. W […]

Dom jednorodzinny
Czytaj więcej

Projekt schroniska górskiego

Zobacz realizację

Projekt rozbudowy stacji

Zobacz realizację

Projekt parkingu

Zobacz realizację

Dom jednorodzinny

Zobacz realizację

Zadaszenie

Zobacz realizację

Projekt przychodni

Zobacz realizację

Projekt Placu

Zobacz realizację

Koncepcja szkoły

Zobacz realizację

Park naukowo tech.

Zobacz realizację

Projekt placu przed MNK

Zobacz realizację

Projekt domu

Zobacz realizację

Projekt hali sportowej

Zobacz realizację

Projekt domu

Zobacz realizację

Budynek biurowy

Zobacz realizację

Plac Nowy

Zobacz realizację

Projekt Muzeum Kantora

Zobacz realizację