Zadaszenie wyjść stacji metra Warszawa

Koncepcja zadaszeń nad schodami przy wyjściach ze stacji I linii warszawskiego metra. Projekty zostały opracowane dla dwóch lokalizacji: Kabaty i Służew, z możliwością adaptowania dla innych lokalizacji. Główne założenia projektu to wyznaczenie zasady kształtowania zadaszeń, które przez swoja konstrukcję oraz formę wpiszą się w istniejące warunki z zachowaniem spójnej stylistyki i wyrazu architektonicznego. Forma zadaszeń to przestrzenna […]

Zadaszenie wyjść stacji metra
Czytaj więcej

Plac Jagielloński Radom

Konkurs: „Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania Placu Jagiellońskiego w Radomiu”. Autorzy projektu: Sławomir Janas, Michał Włoskowicz. Rozwiązania przestrzenne. Podstawowym założeniem kompozycji jest podział przestrzeni na trzy części: „plac górny” tworzący reprezentacyjne przedpole dla okazałego gmachu Teatru Powszechnego, „plac dolny” będący przestrzenią wielofunkcyjną oraz część parkową, którą stanowi istniejąca zieleń wraz z alejkami w południowo-zachodniej części placu. Przyjęty […]

Plac Jagielloński
Czytaj więcej

Szkoła Kraków

Koncepcja prywatnej szkoły podstawowej połączonej z gimnazjum. Powierzchnia zabudowy: 1 800 m²; Powierzchnia użytkowa: 3 000 m²; Ilość sal lekcyjnych: 18 – z podziałem funkcjonalnym na grupy wiekowe: klasy 0-3, 4-6 oraz gimnazjum.

Szkoła
Czytaj więcej

Park Naukowo Technologiczny Opole

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej: Park Naukowo Technologiczny w Opolu. Współpraca: Katarzyna Lipska Opalińska, Witold Opaliński. Lokalizacja: Park Naukowo Technologiczny w Opolu zlokalizowano na działce o powierzchni 2,3 ha w bezpośrednim sąsiedztwie dużego centrum handlowego (od strony południowej) oraz Centrum Wystawienniczo Kongresowego (od strony zachodniej). Założenia ideowe: Koncepcja, zgodnie z założeniami konkursowymi, przewiduje podział realizacji inwestycji na etapy. Pierwszy […]

Park Naukowo Technologiczny
Czytaj więcej

Projekt małego domu Przenosza

Projekt małego domu jednorodzinnego (weekendowego). Budynek zaprojektowany jako dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej ceramiczno-żelbetowej z elementami belek i słupów stalowych. Powierzchnia zabudowy: 87,4 m² Powierzchnia użytkowa: 97,4 m² Kubatura: 624,98 m³ Główny projektant: arch. Michał Włoskowicz. Współpraca:  arch. Witold Opaliński.  

Projekt małego domu
Czytaj więcej