Projekt hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalną, Zawada.
Projektant: Biuro Projektów Lewicki Łatak.
Zakres wykonywanej pracy: projekt budowlany, projekt wykonawczy.


© Michał Włoskowicz


Projekt budynków mieszkalnych, Kraków, ul. Bochenka.
Projektant: Biuro Projektów Lewicki Łatak.
Zakres wykonywanej pracy: koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy.


© Michał Włoskowicz


Projekt remontu, rozbudowy i nadbudowy kamienicy, Kraków, ul. Krupnicza.
Projektant: Biuro Projektów Lewicki Łatak.
Zakres wykonywanej pracy: projekt budowlano-wykonawczy.


© Michał Włoskowicz


Plac Książąt Czartoryskich, Kraków
Projektant: Biuro Projektów Lewicki Łatak.
Zakres wykonywanej pracy: projekt konkursowy.

Plac Książąt Czartoryskich
© Biuro Projektów Lewicki Łatak