Adres pracowni: Architekt Michał Włoskowicz
ul. Stefana Batorego 2/13, 31-135 Kraków

tel: 506 270 999
info@wloskowicz.pl

NIP: 9481816210
REGON: 180472908