Nagrody i wyróżnienia w konkursach jako autor/współautor projektu:

2012: Trzecia nagroda w konkursie na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania Placu Jagiellońskiego w Radomiu. Współpraca: Kamila Fijałkowska, Sławomir Janas, Witold Opaliński.
2011: Druga nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie. Współpraca: Katarzyna Lipska Opalińska, Witold Opaliński.
2009: Pierwsza nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji budynku socjalnego w Pawłosiowie. Współpraca autorska: Witold Opaliński.
2007: Trzecia nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej hali sportowej w Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. Współpraca autorska: Joanna Włoskowicz.
2007: Trzecia nagroda w konkursie na budynku hali sportowej przy gimnazjum w Solcu Zdrój. Współpraca autorska: Joanna Włoskowicz.
2006: Wyróżnienie za projekt łazienki w konkurs organizowanym przez Cersanit S.A. Współpraca: Joanna Włoskowicz.
2005: Pierwsza nagroda w konkursie na przebudowę placu Książąt Czartoryskich w Krakowie. Współpraca z Biurem Projektów Lewicki Łatak.
2001: Pierwsza nagroda w studenckim konkursie na „Zagospodarowanie przestrzenne wybranych terenów w Brzesku” w kategorii „Dworzec autobusowy”.

Nagrody i wyróżnienia w konkursach jako członek zespołu:

2015: Pierwsza nagroda: Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku przy Szpitalu Dziecięcym „Górka” z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska. Autorzy: Biuro Projektów Lewicki Łatak.
2012: Drugie wyróżnienie w konkursie na zagospodarowanie Rynku w Nysie wraz z terenami przyległymi. Współpraca z Pionka Pracownia Architektoniczna.
2011: Drugie wyróżnienie w konkursie na zagospodarowanie terenu Małego Rynku wraz z terenami przyległymi. Współpraca z Pionka Pracownia Architektoniczna.
2011: Pierwsza nagroda w dwuetapowym konkursie: „Koncepcja architektoniczna Bramy Krakowskiej i budynku usługowego w Radomiu, ul. Krakowska/Wałowa. Współpraca z Pracownia Architektury Opaliński.
2010: Wyróżnienie w konkursie na zagospodarowanie fragmentu Placu Konstytucji 3 Maja w Radomiu. Współpraca z Pracownia Architektury Opaliński.