2006:
Biuro Projektów Lewicki Łatak:
Koncepcja Centrum handlowego, ul. Nowodąbrowska, Tarnów. / Konkurs na zagospodarowanie placu Książąt Czartoryskich w Krakowie. / Koncepcja oraz projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Kazimierza Wielkiego, Kraków. / Koncepcja hotelu oraz budynku biurowego, Węgrzce. / Koncepcja hotelu przy ul. Mogilskiej w Krakowie.

2004:
Fundacja Pro Architectura:
Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku przewodnika: Architektura Polska po 1990 roku – Małopolska.

2002-2005:
Grupa 68 Architekci:
Projekt wnętrz biurowych Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie. / Koncepcja modernizacji budynków firmy SUPON w Krakowie. / Koncepcja restauracji w Tychach. / Projekt konkursowy budynku mieszkalnego „Eko-Park”, Warszawa. / Projekt konkursowy rozbudowy Akademii Pedagogicznej w Krakowie. / Koncepcja rozbudowy parku technologicznego firmy COMARCH, Kraków. / Koncepcja budynku biurowego oraz laboratorium dla firmy DIAGNOSTYKA, Kraków.