Pierwsza nagroda w konkursie na „Opracowanie koncepcji architektonicznej budynku socjalnego w Pawłosiowie”. Projekt zakłada budowę dwóch budynków socjalnych, zaprojektowanych na planie prostokąta. Budynek składa się z ośmiu lokali mieszkalnych połączonych ze sobą ścianami po dłuższym boku . Takie rozwiązanie pozwala na oszczędności w kosztach budowy, jak i czasie realizacji. Zrezygnowano z układu klatkowego celem uzyskania tańszej budowli ( również tańszego użytkowania) i zwiększenia jakości przestrzeni mieszkalnej. Każda jednostka mieszkalna składa się z parteru oraz poddasza użytkowego i jest powtarzalna.

  • Powierzchnia użytkowa budynku: 440.72 m²
  • Powierzchnia użytkowa mieszkania: 55.09 m²
  • Powierzchnia zabudowy: 312.5 m²

Główny projektant: arch. Witold Opaliński, arch. Michał Włoskowicz.