Projekt domu w ramach konkursu architektonicznego na budynek nawiązujący do historycznych układów chat warmińsko–mazurskich.

Założenia podstawowe:
Zaplanowanie przestrzeni domu tak, żeby spełniła współczesne wymogi funkcjonalne oraz nawiązywała do historycznego układu chat warmińsko – mazurskich. Inspiracją dla brył domu była lokalna tradycyjna zabudowa, jej proporcje, układ oraz materiały.

Rozwiązania przestrzenne:
Mając na uwadze optymalizację układu funkcjonalnego, postanowiliśmy zastosować tradycyjne proporcje boków 2:1 oraz dwuspadowy dach o kącie nachylenia 50 stopni. Budynek zaprojektowano jako wolnostojący w układzie kalenicowym. Dom podzielony jest na dwie główne części, gospodarczą i mieszkalną. Cześć mieszkalna dodatkowo podzielona została na strefę dzienną (parter) oraz nocną (poddasze). Wszystkie funkcję, gospodarcze jak i mieszkalne, zlokalizowano „pod jednym dachem”, dodatkowo jako charakterystyczny element architektury lokalnej zastosowano podcień wnękowy.

Projekt domu – charakterystyczne parametry:
powierzchnia netto części mieszkalnej: 162 m²
powierzchnia netto części gospodarczej: 52 m²
powierzchnia netto budynku: 214 m²
powierzchnia zabudowy: 173 m²

Makieta architektoniczna: arch. Konrad Horsztyński: www.sma-studio.pl

Projekt domu jednorodzinnego© Michał Włoskowicz

Makieta© Michał Włoskowicz

Makieta - widok z góry© Michał Włoskowicz