Plac Nowy w Krakowie: konkurs na zagospodarowanie.
Autorzy projektu: Sławomir Janas, Witold Opaliński, Michał Włoskowicz
Data: 2009 r.

Jako główną ideę projektu przyjęliśmy zastosowanie rozwiązań zmierzających do uporządkowania istniejącej przestrzeni, bez bezpośredniej ingerencji w wyraźną tożsamość Placu Nowego. Elementem wyjściowym stał się podział placu w module 150x150cm. Powstała w ten sposób siatka wpisuję się w istniejącą tkankę, organizuje nową komunikację, pozwala na swobodne i mobilne użytkowanie powstałych przestrzeni handlowych. Moduł stał się podstawą do dalszych zmagań i określił projektowe rozwiązania. Modularne stanowisko, to projekt mebla, będącego zarówno ladą, skrzynią oraz ławką, mobilną maszyną.

Plac Nowy

© Sławomir Janas, Witold Opaliński, Michał Włoskowicz

Jako dodatkowy element zaproponowano wprowadzenie w narożniku placu i ulicy Estery zabudowy mieszkalnej. Zakładamy połączenie w obiekcie różnych funkcji: handlowej jako otwarta przestrzeń w poziomie parteru, usługowo-handlowej w wydzielonych pomieszczeniach na pierwszej kondygnacji oraz mieszkalnej na pozostałych poziomach. Proponujemy przeniesienie biura zarządcy placu do projektowanego budynku i zlikwidowanie obcej estetycznie istniejącej zabudowy (pozostawiając w podziemnej części ogólnodostępne toalety).

Plac Nowy© Sławomir Janas, Witold Opaliński, Michał Włoskowicz

Projekt Placu Nowego© Sławomir Janas, Witold Opaliński, Michał Włoskowicz