Koncepcja zakłada zharmonizowanie nawierzchni w obszarze opracowania oraz jej zróżnicowanie ze względu na pełnioną funkcję. Głównymi elementami projektowanego układu są dwa place (górny i dolny) przed budynkiem stacji oraz promenada przebiegająca wzdłuż południowej granicy obszaru opracowania.

Autorzy: Bartosz Pionka, Michał Włoskowicz.
Współpraca: Agnieszka Ziemska.
Zakres: Koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy.
Projekt: 2018-2019 r., realizacja: 2020 r.

Projekt przebudowy otoczenia wokół górnej stacja kolei linowo terenowej na Gubałówkę w Zakopanem© Bartosz Pionka, Michał Włoskowicz

Projekt przebudowy otoczenia wokół górnej stacja kolei linowo terenowej na Gubałówkę w Zakopanem
Projektowane zmiany – plansza zbiorcza

Istniejące nawierzchnie utwardzoneIstniejące nawierzchnie.