Projekt placu na konkurs urbanistyczno-architektoniczny: zagospodarowanie Placu Jagiellońskiego w Radomiu – III nagroda.
Główny projektant: Michał Włoskowicz.
Współpraca autorska: Kamila Fijałkowska, Sławomir Janas, Witold Opaliński.

Podstawowym założeniem projektu było zwrócenie powierzchni placu w stronę budynku teatru. Reprezentacyjna przestrzeń stała się wielofunkcyjna i stanowi przedpole dla okazałego gmachu. Wejście do teatru zostało maksymalnie wyeksponowane. Projekt placu zakłada stworzenie płaskiej powierzchni, pozbawionej wszelkich barier i ograniczeń dla ruchu pieszego. Takie ukształtowanie daje możliwość elastycznej aranżacji przestrzeni do różnego typu imprez.

projekt-placu2
© Kamila Fijałkowska, Sławomir Janas, Witold Opaliński, Michał Włoskowicz

Pożądanym zabiegiem projektowym było odcięcie się od ruchliwej ulicy Andrzeja Struga. W tym celu plac został wyniesiony ponad poziom ulicy tworząc naturalną barierę dźwiękową. Galeria handlowa w istniejącym kontekście zabudowy przytłacza swoją wielkością. Dzięki uniesieniu placu gabaryt galerii został optycznie zmniejszony.

projekt-placu1
© Kamila Fijałkowska, Sławomir Janas, Witold Opaliński, Michał Włoskowicz

Ważnym elementem projektu jest zagospodarowanie istniejącej zieleni wysokiej. W powierzchni placu wycięte zostały otwory, które umożliwiają wzrost drzewom rosnącym poniżej poziomu placu. Wokół otworów zaprojektowano miejsca do siedzenia. Drzewa zacieniają fragmenty placu tworząc przyjemne strefy odpoczynku. Obecność zieleni ożywia prostotę zastosowanych rozwiązań przestrzennych. Elementy zieleni stanowią urozmaicenie funkcjonalne oraz kolorystyczne. Pod placem znajdować się będzie garaż podziemny. Wjazd do garażu zlokalizowano od strony ulicy Pileckiego.

projekt-placu3
© Kamila Fijałkowska, Sławomir Janas, Witold Opaliński, Michał Włoskowicz