Projekt placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie. Druga nagroda w konkursie organizowanym przez Gminę Miejską Kraków przy współpracy Zarządu Oddziału SARP w Krakowie.

Główny projektant: Michał Włoskowicz.
Współpraca: Katarzyna Lipska Opalińska, Witold Opaliński.

Projekt placu zakłada zaaranżowanie terenu przed gmachem Muzeum Narodowym jako przestrzeni wielofunkcyjnej stanowiącej właściwą oprawę dla okazałej fasady budynku. Ważną rolę odgrywa również zagospodarowanie zieleni, które nawiązuje do podziałów wyznaczonych ścieżkami pieszymi biegnącymi przez Błonia Krakowskie widocznych z lotu ptaka. Chodniki zaprojektowane zostały na osiach komunikacyjnych prowadzących miedzy innymi do hotelu „Żaczek”, klubu „Żaczek” oraz do nowej części muzeum. Dodatkowe place pomocnicze zaproponowane zostały przed rozbudowaną częścią muzeum oraz przed budynkiem Rotundy. Dzięki temu całość założenia staje się naturalnym łącznikiem między gmachem muzeum, budynkiem klubu Rotunda, Parkiem Jordana i błońmi, czyli obszarami, które dotychczas stanowiły odrębne atrakcje, a co za tym idzie zwiększa się ich dostępność dla szerokiej grupy odbiorców.

Projekt placu - sytuacjaProjekt placu: rzut
© Katarzyna Lipska Opalińska, Witold Opaliński, Michał Włoskowicz

Zagospodarowanie terenu i elementy placu:
Plac, w założeniu zupełnie płaski, będzie pełnił funkcję przestrzeni wielofunkcyjnej pozbawionej wszelkich barier i ograniczeń dla ruchu pieszego. Głównym elementem wyniesionym ponad poziom posadzki jest przekrycie wjazdu do garażu podziemnego, zlokalizowanego pod powierzchnią placu. Zostało ono zaprojektowane w formie załamanych trójwymiarowo trójkątnych płaszczyzn tworząc współczesną rzeźbę architektoniczną. Proponowana przestrzenna płyta odcina plac od dużego natężenia ruchu samochodowego nie pożądanego dla zadanej funkcji. Ściana od strony alei dodatkowo tworzy element komunikacji wizualnej (miejsce dla instalacji np. ekranów informujących o wydarzeniach w MNK).

Projekt placu - elewacjeProjekt placu: elewacje, perspektywy
© Katarzyna Lipska Opalińska, Witold Opaliński, Michał Włoskowicz

Projekt placu zakłada subtelny rysunek posadzki w postaci geometrycznych form, które nie dominują nad przestrzenią wokół gmachu muzeum, lecz podkreśla jego okazałość. Jej podział nawiązuje bezpośrednio do płaskorzeźb na fasadzie muzeum oraz do linii ścieżek spontanicznie wytartych na murawie błoń przez ludzi skracających drogę. Plac wykonany będzie z płyt kamiennych granitowych lub prefabrykatów betonowych z domieszką grysu kamiennego. Ścieżki w części „parkowej” oraz plac przed Rotundą i nową częścią muzeum, wykonany będzie z kostki granitowej.

Projekt placu - perspektywaProjekt placu: prespektywa
© Katarzyna Lipska Opalińska, Witold Opaliński, Michał Włoskowicz