Projekt przychodni lekarskiej. Rozwiązanie typowe z możliwością modularnej rozbudowy. Architektura przychodni przystosowana do rozbudowy o kolejne pomieszczenia lekarskie oraz diagnostyczno zabiegowe. W przypadku większej liczby gabinetów lekarskich układ pomieszczeń pozwala na rozdzielenie grup pacjentów. Budynek przychodni wykonany w systemie tradycyjnym.

projket-przychodni1© Michał Włoskowicz

projket-przychodni2© Michał Włoskowicz