Koncepcja rozbudowy górnej stacji kolei linowo – terenowej na Gubałówkę. Projekt zakłada powiększenie istniejącego budynku o część usługową. Dodatkowa powierzchnia użytkowa: 755 m2.
Autorzy projektu: Bartosz Pionka, Michał Włoskowicz.
Współpraca: Magdalena Kus, Agnieszka Ziemska.
Data: 2019 r.

Perspektywa z poziomu wejścia do stacji (plac górny). Gubałówka

Elewacja frontowa od strony ulicy Droga Zubka. Elewacja od strony głównego wejścia.

Elewacja od strony placu gospodarczego.

 

Przekrój poprzeczny.

Widok z lotu ptaka.

© Bartosz Pionka, Michał Włoskowicz