Koncepcja prywatnej szkoły podstawowej połączonej z gimnazjum.
Powierzchnia zabudowy: 1 800 m²;
Powierzchnia użytkowa: 3 000 m²;
Ilość sal lekcyjnych: 18 – z podziałem funkcjonalnym na grupy wiekowe: klasy 0-3, 4-6 oraz gimnazjum.

Szkoła