Koncepcja zadaszeń nad schodami przy wyjściach ze stacji I linii warszawskiego metra. Projekty zostały opracowane dla dwóch lokalizacji: Kabaty i Służew, z możliwością adaptowania dla innych lokalizacji. Główne założenia projektu to wyznaczenie zasady kształtowania zadaszeń, które przez swoja konstrukcję oraz formę wpiszą się w istniejące warunki z zachowaniem spójnej stylistyki i wyrazu architektonicznego. Forma zadaszeń to przestrzenna transpozycja litery M, będącej symbolem warszawskiego metra. Kształt litery jest łatwo rozpoznawalny w głównej ramie zadaszenia zarówno w rzucie budynku jak i w perspektywach. Stalowa konstrukcja, oprócz funkcji technicznej, pełni także funkcję estetyczną rzucając na teren wokół schodów subtelną  grafikę w postaci cienia. Materiały użyte do budowy zadaszeń to stal i szkło, których barwy odnoszą się do kolorystyki znaku warszawskiego metra. Obie stacje zaprojektowano w podobny sposób. Forma nad stacją Kabaty jest prostym zadaszeniem w kształcie zbliżonym do prostokąta. Zadaszenie Stacji Służew posiada rozczłonkowaną bryłę nad dwoma traktami schodów.

Projekt konkursowy. Autorzy projektu: Sławomir Janas, Michał Włoskowicz.

Projekt zadaszenia stacji metra
© Sławomir Janas, Michał Włoskowicz

Projekt zadaszenia stacji metra
© Sławomir Janas, Michał Włoskowicz

07© Sławomir Janas, Michał Włoskowicz

08© Sławomir Janas, Michał Włoskowicz