Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej: Park Naukowo Technologiczny w Opolu.
Współpraca: Katarzyna Lipska Opalińska, Witold Opaliński.

Lokalizacja:
Park Naukowo Technologiczny w Opolu zlokalizowano na działce o powierzchni 2,3 ha w bezpośrednim sąsiedztwie dużego centrum handlowego (od strony południowej) oraz Centrum Wystawienniczo Kongresowego (od strony zachodniej).

Założenia ideowe:
Koncepcja, zgodnie z założeniami konkursowymi, przewiduje podział realizacji inwestycji na etapy. Pierwszy z nich stanowił będzie Budynek-Inkubator usytuowany równolegle do drogi dojazdowej oraz zespołu Centrum Wystawienniczo Kongresowego. Kolejną fazą będzie Budynek Laboratoryjno Doświadczalny ustawiony prostopadle do pierwszego po stronie północnej. Jako trzeci planowany jest Budynek Badań Naukowych – usytuowany równolegle do drugiego, wzdłuż południowej granicy działki. Całość – od strony wschodniej, zamknie etap czwarty – Budynek dla Firm Wysokich Technologii.

Park naukowo technologiczny założono na rzucie kwadratu z dużym atrium wewnętrznym, stanowiącym przestrzeń o charakterze wielofunkcyjnym, służącą jako miejsce spotkań i rekreacji użytkowników kompleksu jak również osób przybywających z zewnątrz. Dziedziniec obsadzony atrakcyjną zielenią wraz z zielonymi tarasami zlokalizowanymi na dachach obiektów, będzie stanowił Strefę Integracji Parku kształtowaną stopniowo, wraz z powstawaniem kolejnych etapów projektu. Wejścia do poszczególnych budynków zlokalizowane są w podcieniach, które stanowią również otwarcia widokowe z wnętrza atrium. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie ono miało charakter wysokiej jakości przestrzeni półpublicznej powiązanej wizualnie i komunikacyjnie ze strefą zewnętrzną.

perspektywa
© Katarzyna Lipska Opalińska, Witold Opaliński, Michał Włoskowicz

Zasada komponowania schematów funkcjonalno – przestrzennych:
Koncepcja Parku Naukowo Technologicznego przewiduje utworzenie kompleksu czterech budynków powiązanych ze sobą przestrzennie i komunikacyjnie. Układ wszystkich budynków kompleksu zaprojektowany został na bazie podobnego schematu z powtarzalnych modułów funkcjonalno – przestrzennych. Dzięki tej zasadzie na etapie projektowania możliwe było elastyczne komponowanie każdej części zespołu aż do uzyskania pożądanej formy całości.

p2
© Katarzyna Lipska Opalińska, Witold Opaliński, Michał Włoskowicz

p1
© Katarzyna Lipska Opalińska, Witold Opaliński, Michał Włoskowicz

Układ konstrukcyjny:
Zespół tworzą cztery budynki zaprojektowane na rzucie kwadratu o boku 81,5m oraz trakcie 16,5m. Wszystkie budynki kompleksu zaprojektowano jako trzykondygnacyjne obiekty (z wyjątkiem hal przemysłowych), bez podpiwniczenia. Wysokość budynków wynosi 12m.
Budynki zaprojektowano konstrukcji żelbetowej słupowo płytowej. Modułowy rozstaw osi konstrukcyjnych wynosi 8 x 8m.

p7
© Katarzyna Lipska Opalińska, Witold Opaliński, Michał Włoskowicz