Przystępując do pracy nad projektem hali sportowej, skupiliśmy się nad trzema podstawowymi zagadnieniami. Pierwszą kwestią było wkomponowanie projektowanego obiektu w istniejącą zabudowę pod kątem efektywnego wykorzystania przestrzeni. Równie ważnym założeniem było niedopuszczenie do zakłócenia otwarcia widokowego od strony ulicy w kierunku Tatr. Trzecim problemem była kwestia zacieniania elewacji istniejącego budynku szkoły projektowaną bryłą.
Wymienione wyżej zagadnienia przyjęliśmy jako podstawowe wytyczne do stworzenia koncepcji częściowo zagłębionego w teren budynku hali sportowej, którego dach pełniłby funkcję boiska szkolnego. Wyłaniająca się z terenu prosta bryła obiektu, której elewacje proponujemy wykończyć prefabrykowanymi panelami z rodzimego kamienia, stałaby się integralną częścią istniejącego założenia, harmonijnie wpisującą się w otoczenie. Jednocześnie, dzięki wielopoziomowemu układowi funkcjonalnemu, koncepcja spełnia wymogi bogatego programu użytkowego.

projekt hal sportowej© Witold Opaliński, Michał Włoskowicz

Koncepcja zakłada wpisanie obiektu hali, jako integralnego elementu istniejącej zabudowy, bezpośrednio z nią powiązanego. W roli łącznika, zarówno funkcjonalnego jak i kubaturowego, występuje tu jedno ze skrzydeł budynku szkoły. Zbliżenie obrysu projektowanego budynku do linii ulicy pozwoliło na stworzenie pierzei, której gabaryty nie przytłaczają, zaś dzięki elewacji o naturalnym, wysokiej jakości wykończeniu, idealnie harmonizuje z cennym drzewostanem występującym w granicy działki przeznaczonej na inwestycję.

projekt hal sportowej© Witold Opaliński, Michał Włoskowicz

Projektowany budynek będzie pełnił funkcję hali sportowej przystosowanej do rozgrywek piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Nasza koncepcja przewiduje obecność wszystkich pomieszczeń niezbędnych do efektywnego działania placówki. Połączenie budynku nowoprojektowanego z istniejącym odbywa się za pośrednictwem skrzydła szkoły. Główne, niezależne wejście do sali sportowej znajduje się od strony północnej. Napełnianie stałych trybun odbywać się będzie z poziomu 0, czyli z poziomu terenu przed budynkiem. Płyta boiska została obniżona na poziom -5 m , zaś dach z boiskiem szkolnym wyniesiony 4,5 m ponad teren. Komunikacja pionowa pomiędzy poziomami odbywać się będzie za pośrednictwem dwóch klatek schodowych, zaś ewakuacja z płyty boiska – głównym wejściem i schodami terenowymi. Niepełnosprawni będą się poruszać korytarzami i windą. Podział komunikacji jest możliwy również w przypadku meczu, kiedy widzowie wchodzą głównym wejściem z poziomu 0, zaś sędziowie i zawodnicy dysponują wejściem schodami terenowymi na poziom płyty boiska. Ze względu na brak wystarczającej przestrzeni na poziomie terenu pod dodatkowe funkcje sportowe, zdecydowaliśmy się na wykorzystanie powierzchni dachu budynku na boisko ze sztuczną nawierzchnią trawiastą.

projekt hal sportowej© Witold Opaliński, Michał Włoskowicz

Projekt konkursowy.
Autorzy: Witold Opaliński, Michał Włoskowicz.
Współpraca: Konrad Horsztyński.
Data: 04.2010.