Projekt przychodni lekarskiej zakłada budowę parterowego obiektu usługowego z możliwością nadbudowy o jedną kondygnację. Obiekt zaprojektowany na rzucie prostokąta o wymiarach ok. 22 m x 12,7 m, przykryty będzie dachem płaskim o kącie nachylenia 1,5%. Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu wynosi 4 m. Przychodnia posiada dwa wejścia, główne zlokalizowane na elewacji frontowej oraz dodatkowe od strony parkingu. Poziom podłogi projektuje się na wysokości 45 cm ponad poziomem istniejącego terenu. Przychodnia dostępna jest dla osób niepełnosprawnych poprzez zadaszoną rampę.

Data: 2014
Lokalizacja: Legnica
Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku: Powierzchnia zabudowy 249 m², powierzchnia użytkowa 195 m².

Projekt przychodni© Michał Włoskowicz

W projekcie przewidziano nadbudowę budynku o jedną kondygnację nadziemną. Układ pomieszczeń pozwala na wprowadzenie klatki schodowej oraz windy dla niepełnosprawnych.

Projekt przychodni© Michał Włoskowicz

Budynek przeznaczony będzie na zakład opieki zdrowotnej, w którym przyjmowane będą osoby dorosłe oraz dzieci (z zachowaniem rozdziału czasowego przyjęć dzieci zdrowych). Wszystkie pomieszczenia zlokalizowano w poziomie parteru. W centralnej części budynku, w holu wejściowym do przychodni, usytuowano punkt rejestracji dla wszystkich grup pacjentów. W budynku przewiduje się lokalizację 3 gabinetów badań lekarskich oraz 2 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych. Dodatkowo zaprojektowano jeden sanitariat dla pacjentów, wspólny dla kobiet i mężczyzn. Dla pracowników zakładu opieki zdrowotnej (planowana ilość zatrudnionych wynosi do 10 osób) zaplanowano pomieszczenia higieniczno sanitarne, w skład których wchodzą węzeł sanitarny personelu, umywalnia oraz szatnia. Jako jadalnie przeznaczoną do spożywania posiłków własnych zaprojektowano pokój socjalny.

Projekt wnętrza przychodniProjekt przychodni: widok wnętrza.
© Michał Włoskowicz

 


Projekt przychodni: elewacje
© Michał Włoskowicz