Projekt przychodni lekarskiej. Rozwiązanie typowe z możliwością modularnej rozbudowy. Architektura przychodni przystosowana do rozbudowy o kolejne pomieszczenia lekarskie oraz diagnostyczno zabiegowe. W przypadku większej liczby gabinetów lekarskich układ pomieszczeń pozwala na rozdzielenie grup pacjentów. Budynek przychodni wykonany w systemie tradycyjnym.

Projekt przychodni lekarskiej© Michał Włoskowicz

Projekt przychodni lekarskiej© Michał Włoskowicz