Koncepcja szkoły w Srebrnej Górze. Budynek atrialny mieszczący szkołę podstawową, gimnazjum oraz salę sportową. Główne założenie projektu opiera się na zintegrowaniu budynku z otoczeniem poprzez „zawieszenie” obiektu nad istniejącym terenem. Dzięki temu szkoła zyskała dodatkową przestrzeń oraz nowe pole działań. Układ atrium pozwala na doświetlenie placu oraz organizuje poszczególne funkcje budynku. Konstrukcja w systemie słupowo-płytowym.
Powierzchnia zabudowy: 2 557 m2. Praca konkursowa.

Główny projektant: arch. Michał Włoskowicz, arch. Joanna Włoskowicz.
Data: 2006 r.

Projekt szkołyProjekt szkoły0403przekroj© Joanna Włoskowicz, Michał Włoskowicz