Projektowany zakład opieki zdrowotnej umożliwia rozbudowę budynku o kolejne pomieszczenia lekarskie oraz diagnostyczno zabiegowe. W przypadku większej liczby gabinetów lekarskich układ pomieszczeń pozwala na rozdzielenie grup pacjentów. Budynek przychodni wykonany w systemie tradycyjnym.

Data: 2007

Zakład opieki zdrowotnej© Michał Włoskowicz

Zakład opieki zdrowotnej© Michał Włoskowicz